Protokoll

Kontakt

Om du vill ta del av äldre protokoll är du välkommen att kontakta 
kommunsekreteraren på Luleå kommuns kansli.
Tel: 0920-45 30 00