Räddnings- och beredskapsutskott

Kommunstyrelsen har även uppdraget som räddningsnämnd och består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. 

Räddnings- och beredskapsutskottet

Under kommunstyrelsen finns räddnings- och beredskapsutskottet vars främsta uppgift är att bereda ärenden åt kommunstyrelsen/räddningsnämnden.
Räddnings- och beredskapsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. De sammanträder 10 gånger per år (ej juli och augusti).

Ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser, hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö, såväl i fred som under höjd beredskap.

Verksamheten omfattar både skadeavhjälpande och skadeförebyggande räddningstjänst, riskanalys, tillsyn av sotningsväsendet och samordning av kommunens beredskapsplanering. 

Räddnings- och beredskapsutskottets ledamöter

Ledamöter

Anja Johansson (S) ordförande
Göran Öhman (S) vice ordförande
Per Tjärdalen (M)

Ersättare

Inger B Larssson (S)
Mehmet Tekin (S)
Carola Lidén (C)

Räddnings- och beredskapsutskottets sammanträdestider

Mötesdagar 2017

25 januari
15 februari
15 mars
12 april
19 maj
8 juni
13 september
11 oktober
22 november
13 december

Mötet börjar kl. 08.15 utom den 13 december då det börjar kl. 12.00.