Budgetberedningen

Kommunstyrelsen har en budgetberedning, som bereder frågor relaterade till kommunens ekonomi och styrning.

Följande frågor ska beredas av budgetberedningen:

  • Budgetramar
  • Föreningsbidrag
  • Investeringar i kommunen
  • Strategisk plan och budget
  • Delårsrapporter
  • Årsredovisning

Budgetberedningen lämnar förslag på beslut till kommunstyrelsen i de olika frågorna.

Budgetberedningens ledamöter

Budgetberedningens mötesdagar