Arbetsutskottets ledmöter

Ledamöter

Niklas Nordström (S) ordförande
Lenita Ericson (S) vice ordförande
Omar Jakobsson (S)
Anders Josefsson (M)
Nina Berggård (V)

Ersättare

Göran Öhman (S)
Carina Sammeli (S)
Fredrik Hansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Jan Nyberg (MP)
Bertil Bartholdsson (V)
Thomas Olofsson (L)
Carola Lidén (C)
Samuel Ek (KD)

Insynsplats

Carita Elfving  (SD)
Jonas Brännberg (RS)
Erland Nilsson (LPo)