Arbetsutskott

Arbetsutskottets uppgifter och ansvarsområden

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 9 ersättare.

Arbetsutskottet har till uppgift att bereda frågor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag för de frågor som bereds av räddnings- och beredskapsutskottet samt budgetberedningen.

Ledamöter
Sammanträdestider