Kommunstyrelsens utskott och beredning och beredning

Utskottens- och beredningens uppgift är i första hand att bereda ärenden för kommunstyrelsen.

Under kommunstyrelsen finns 2 utskott och en beredning: