Ärenden till kommunstyrelsens nästa sammanträde

Här kan du se vilka ärenden som tas upp vid nästa kommunstyrelsesammanträde. Cirka två veckor efter sammanträdet läggs protokollet ut på webbplatsen.

Om du har frågor kring ärendelistan eller protokollen kan du kontakta Elisabeth Qvarnström på kansliet, tel 0920-45 31 02 eller via e-post elisabeth.qvarstrom@lulea.se