Övergripande granskningar

Grundläggande granskning 2016

Barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Fritidsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kulturnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Socialnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2015-08-31öppnas i nytt fönster

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2015öppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Granskning av delårsbeslut och delårsrapport per 31 augusti 2015öppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Fritidsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kulturnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Socialnämnden (Slutdokument)

Stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2014

Överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Tekniska nämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Socialnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Miljönämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kulturnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Fritidsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Konsumentnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Styrning och uppföljning av grundskolanöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Kontokort, tjänsteresor och förmåneröppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Ensamkommande barnöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Försäljning av lös egendomöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Årsbokslut och årsredovisning 2014öppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Fakturahanteringöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2013

Åtgärder för att minska sjukfrånvaronöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Åtgärder för att minska sjukfrånvaronöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Granskning delårsrapport per augusti 2013öppnas i nytt fönster

Revisorernas skrivelse delårsgranskning 2013öppnas i nytt fönster

Överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Miljönämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Miljönämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Konsumentnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Konsumentnämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Hamnstyrelsenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Hamnstyrelsenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Kulturnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Kulturnämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Tekniska nämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Tekniska nämndenöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Styrelseenkätöppnas i nytt fönster (Slutdokument)
Styrelseenkätöppnas i nytt fönster (Slutlig rapport)

Socialnämndenöppnas i nytt fönster (Slutdokument) 

Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2012

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012öppnas i nytt fönster

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2012-08-31öppnas i nytt fönster


Övergripande granskning av kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av socialnämnden 2012

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av miljönämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av kulturnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av hamnstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av konsumentnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av överförmyndarnämndenöppnas i nytt fönster


Revisionsskrivelser 2011

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2011öppnas i nytt fönster

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011öppnas i nytt fönster


Övergripande granskning av kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av socialnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av miljönämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av kulturnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av hamnstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av konsumentnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande granskning av överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster