Förtroendevalda revisorer

Kommunrevisorerna nomineras av partierna och väljs av kommunfullmäktige. Alla partier med mandat i fullmäktige är representerade i kommunrevisionen i Luleå kommun, som därigenom har nio kommunrevisorer.

Lars Lassinantti, ordf

Ansvarsområden inom revisionen: Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden, Luleå Kommunföretag AB, Luleå Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB, Lulekraft AB, Kronan Exploatering AB

Rolf Höglund, vice ordf

Ansvarsområden inom revisionen: Tekniska nämnden, Kommunstyrelsens budgetutskott, Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott, Kommunala pensionärsrådet, Luleå Lokaltrafik AB

Gunilla Rubin

Ansvarsområden inom revisionen:


Folke Sundberg

Ansvarsområden inom revisionen: Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott, Invandrarrådet, Luleå Expo AB

Åke Wallin  

Ansvarsområden inom revisionen:Lars Anehagen

Ansvarsområden inom revisionen: Hamnstyrelsen,Kulturnämnden, Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, Luleå Bogserbåts AB

Bernt Johansson  

Ansvarsområden inom revisionen:


Josef Esberg

Ansvarsområden inom revisionen:

Dennis Larsson  

Ansvarsområden inom revisionen:


Kurt Hauptman 

Ansvarsområden inom revisionen: