Kommunledning

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Tel:  0920-45 30 00, e-post: niklas.nordstrom@lulea.se

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande/kommunalråd
Tel:  0920-45 30 00, e-post: lenita.ericson@lulea.se

Anders Josefsson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande/kommunalråd i opposition
Tel: 0920-45 30 00, e-post: anders.josefsson@lulea.se

Nihad Zara (M), kommunfullmäktiges ordförande
Tel:  0920-45 30 00

Mikael Lekfalk, kommundirektör
Tel:  0920-45 30 00

Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
Tel: 0920-45 30 00