Kommunledning

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande/ Kommunalråd
Tel:  0920 - 45 30 00

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande/ Kommunalråd
Tel:  0920 - 45 30 00

Maritha Meethz (S), kommunfullmäktiges ordförande
Tel:  0920 - 45 30 00

Mikael Lekfalk, kommundirektör
Tel:  0920 - 45 30 00

Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
Tel: 0920 - 45 30 00