Valberedning

Kommunfullmäktige kan välja att utse en kommunal valberedning, så skedde senast den 29 november 2010.

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Valberedningen är utsedd för hela den kommande mandatperioden. Valberedningens viktigaste uppgift är att förbereda de val till styrelser, nämnder och bolagsstyrelser som ska göras av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Maritha Meethz
Daniel Smirat
Margareta Bladfors Eriksson
Omar Jacobsson
Lenita Ericson
Göran Öhman
Carina Sammeli
Jan Nyberg
Anders Josefsson
Annika Sundström
Anette Asplund
Mehmet Tekin
Nils Harnesk
Peter Hedlund
Emma Engelmark
Anja Johansson
Fredrik Hansson
Inger B Larsson
Sebastian Harby
Sana Suljanovic
Ylva Mjärdell
Carola Lidén