Protokoll

Kontakt

Om du vill ta del av äldre protokoll är du välkommen att kontakta:
 
Kommunsekreteraren på Luleå kommuns kansli
Tel: 0920-45 30 00