Protokoll

Kontakt

Om du vill ta del av äldre protokoll är du välkommen att kontakta:

Elisabeth Qvarnström på Luleå kommuns kansli
Tel 0920-45 31 02
E-post: elisabeth.qvarnstrom@lulea.se