Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Maritha Meethz (S) förste vice ordförande Daniel Smirat (S) och andre vice ordförande Nihad Zara (M)