Kommunfullmäktige

Fotograf Susanne Lindholm.

Fotograf Susanne Lindholm.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer luleåborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter, se lista på kommunfullmäktiges ledamöter, som tar beslut i alla stora frågor om Luleå.

Presidium
Partier och gruppledare
Partistödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mandatfördelning
Valberedning

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Så går ett möte till

Se sammanträdestider
Ärenden till nästa sammanträde
Protokoll

Du kan följa fullmäktige på plats i Stadshusets sessionssal

Sista måndagen i varje månad sammanträder kommunfullmäktige. Mötena är öppna för allmänheten. Du är välkommen att följa dem från åhörarläktaren som hör till Stadshusets sessionssal.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Luleå på 89,3 MHz.

Lyssna på kommunfullmäktige här.