Ledning- och verksamhetsstöd

Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är förvaltningens stöd- och resursfunktion inom ekonomi, personal, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling, GIS, kartor, mät, IT och kundtjänst.

Avdelningen utgör dels strategiskt stöd för förvaltningschefen men även ett operativt stöd för verksamheterna.

Avdelningen ansvarar för att driva och samordna förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning samt leda förvaltningens service- och kvalitetsarbete.

Avdelningschef är Victoria Fredriksson


Våra arbetsuppgifter

 • Controller
 • HR
 • Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö
 • Verksamhetsplanering
 • Verksamhetsutveckling
 • Nämndkansli
 • Ekonomiadministration
 • Personaladministration
 • Information, kommunikation
 • IT/data/telefoni
 • Kundtjänst/Reception
 • Diariet/Arkiv
 • Mätning
 • GIS, kartor, Geo