Fastigheter

Avdelningen ansvarar för att tillgodose de kommunala verksamheterna med kostnadseffektiva och  ändamålsenliga lokallösningar.

Avdelning fastigheter förvaltar ca 660 000 m² lokalyta för verksamheter som exempelvis skolor, fritids- och idrottsanläggningar, äldreboenden, omsorgsboenden, bostäder, förskolor och förvaltningslokaler. 

Lokalytan består av såväl egna som inhyrda lokaler.

Avdelningschef är Mikael Wänstedt


Våra arbetsuppgifter

  • Fastighetsutveckling
  • Fastighetsförvaltning
  • Säkerhet
  • Underhållsplanering
  • Energieffektivisering
  • Installationsteknik
  • Fastighetsjuridik
  • Hyresavtal, administration
  • Lokalplanering