Vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden ansvarar för vård, omsorg och omvårdnad inom särskilt boende.

Inom verksamheten ingår även boendesamordning och bedömning av vårdbehov samt betalningsansvar.

Inom enheten finns också hemtjänst samt de övergripande hälso- och sjukvårdsfunktionerna samlade.

Verksamheten regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).