Räddningstjänsten


Ett av nyckelorden i ”Vision 2050 - Luleå kommun” är trygghet. Räddningstjänstens devis ”Hjälper – Räddar – Släcker” är en beskrivning av en verksamhet som i allra högsta grad innefattar trygghet.
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus

Risk- och säkerhetsavdelningen ska bland annat samordna kommunkoncernens olycksförebyggande verksamhet.

Kontakt

Besöksadress: Skomakargatan 35

Postadress: Räddningstjänsten 972 41 Luleå

E-post: Luleå kommun

Telefon Luleå kommun: 0920 - 45 30 00

Öppettider

1 september - 15 juni

Måndag - fredag kl 08. 00 - 16.00

16 juni - 31 augusti

Måndag - fredag kl 09. 00 - 15.00

Lunchstängt mellan kl 12.00 - 13.00 hela året.

Vid besök anmäler du dig i receptionen för att få hjälp.

Studiebesök

Räddningstjänsten tar gärna emot studiebesök från olika grupper. Studiebesöken brukar vara ett uppskattat inslag med så olika grupper som barn i förskoleåldern till företag eller organisationer inom säkerhetsområdet.
Ta kontakt med på tfn 0920-45 30 00 om du vill boka ett studiebesök.

Förvaltningschef

Patrik Bylin

Telefon: 0920 - 45 30 00

Kontakt efter stängningsdags

Luleå brandstation: 0920 - 45 58 80

Kontakt med övriga medarbetare

Om du vill komma i kontakt med övriga medarbetare kan du ringa till Luleå kommun, telefon 0920 - 45 30 00.