Beräkning av årlig avgift med riskbaserad taxa

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

För att räkna fram vilken taxa som gäller för respektive verksamhet utgår man från så kallade  avgiftsklasser. För bestämning av avgiftsklass när det ingår flera verksamheter i företaget utgår man från huvudverksamheten, dvs den verksamhet som kräver mest tillsynstid (har högst tidsfaktor). T ex en grundskola som också har fritidshem placeras i avgiftsklass 4.

Tabell med avgiftsklasser från taxebilaga 3
KlassningskodAvgifts klassPrövningsnivåBeskrivning
200.10-25AnmälningspliktGymnasieskola, gymnasiesärskola med fler än 50 elever
200.10.34AnmälningspliktGymnasieskola, gymnasiesärskola med högst 50 elever
200.10-44AnmälningspliktInternationell skola
200.10-54AnmälningspliktGrundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola
200.10-64AnmälningspliktFörskola
200.10-71AnmälningspliktFörskoleklass, öppen förskola, fritidshem
200.40-14IngenLokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende *
200.40-33AnmälningspliktTatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet, eller annan verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg
200.50-23AnmälningspliktBassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
200.60-54IngenHotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende. Pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
200.60-73IngenÖvrigt tillfälligt boende

* Grupp- och stödboenden omfattas inte av fast avgift. Dessa debiteras timavgift.

Tillägg

Verksamheten placeras därefter in i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning.

Bedömningen baseras på att verksamheten får poäng utifrån faktorerna:
1. Markförhållanden, lokalisering m m
2. Tilläggspoäng för verksamheten

För hälsoskyddsverksamheter är det vanligtvis endast faktor 2 som är aktuell. Bedömning om eventuella tilläggspoäng från faktor 1 görs först efter att verksamheten inspekterats.

Riskbedömningen värderar verksamhetens faktiska omständigheter, dvs hänsyn tas till om verksamheten omfattar delar som kan innebära att riskerna i verksamheten ökar. Detta görs genom att huvudverksamheten får tilläggspoäng för varje ytterligare del som ingår i verksamheten. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör riskbedömningen utifrån tidigare registrerade uppgifter eller kännedom om verksamheten utifrån fakta som miljö- och byggnadsförvaltningen fått via en enkät som verksamheten fyllt i. Varje tillägg i riskbedömningen genererar 1 poäng

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används
Faktor och bedömningsgrundPoäng
Markförhållanden, lokalisering m m 
Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde1
Tilläggspoäng 
Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov enligt tabell nedan1-6
Tilläggspoäng för hälsoskyddsverksamhet
VerksamhetsdelKriterierPoäng
Alla typer av verksamheterAnvändning av produkter och ämnen som innehåller kemikalier vilka kan tas upp genom inandning eller hudkontakt och då är skadliga för människors hälsa1
Alla typer av verksamheterBabysim1
Alla typer av verksamheterBad med högtempererad bassäng1
Alla typer av verksamheterBad med manuell rengöring (1)1
Alla typer av verksamheterBad med äventyrskaraktär1
Alla typer av verksamheterBassäng, bubbelpool, floating, spa och dyl1
Alla typer av verksamheterDiatermi1
Alla typer av verksamheterEnskilt vatten (2)1
Alla typer av verksamheterFörskola/fritids som extra verksamhet i annan lokal eller verksamhet enligt 38 § FMVH1
Alla typer av verksamheterFörsäljning av hygieniska och kosmetiska produkter1
Alla typer av verksamheterGym som extra verksamhet1
Alla typer av verksamheterHög musik1
Alla typer av verksamheterNagelvård, nagelskulpturering och liknande1
Alla typer av verksamheterPiercing1
Alla typer av verksamheterSilikoninjicering1
Alla typer av verksamheterSolarium som extra verksamhet1
Alla typer av verksamheterUteservering (3)1
Alla typer av verksamheterVerksamhet som bedrivs i bostad eller utnyttjar vatten, WC o s v i bostad1
Alla typer av verksamheterYrkesmässig hygienisk verksamhet som extra verksamhet1
Alla typer av verksamheterÅteranvändning av stickande och skärande verktyg (4)1
Camping, stugbyar, strandbad o dyl, i förekommande fall även andra typer av verksamheterAnvändning av torrtoalett1
Camping, stugbyar samt annan form av boende i grupp (t ex logi för bärplockare o dyl)> 25 campingenheter eller stugor/lägenheter1
Förskola/fritids> 5 avdelningar1
Idrottsanläggning> 3 salar1
Samlingslokaler> 200 personer1
Skolor och undervisningslokaler> 400 elever1
Skolor och undervisningslokalerGymnastiksal1
Skolor och undervisningslokalerKemi- eller fysiksal1
Skolor och undervisningslokalerKvällsuthyrning1
Skolor och undervisningslokaler, förskolor samt vård/boende i omsorgNära bulleralstrande kommunikationsanläggning, industri eller liknande1
Skolor och undervisningslokalerSalar för yrkesinriktad utbildning1
Skolor och undervisningslokalerSlöjdsal1
Solarium> 5 bäddar1
SolariumObemannat1
StrandbadEU-bad1
StrandbadNärhet till dagvattenutsläpp1
StrandbadNärhet till utsläpp av avloppsvatten1
Tillfälligt boende> 50 bäddar1
Vård/boende i omsorgBlöjbyten1
Vård/boende i omsorg> 5 avdelningar1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet> 4 utövare av hygienisk verksamhet1

1. I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t ex bubbelpooler, badtunnor m fl. Här ställs krav på särskild kontroll mellan bytena av de badande.
2. Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig.
3. Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet —hotell, musiktillställning m m — och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m m.
4. Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning.
5. Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t ex snickeri, metallbearbetning o s v.

Riskbedömningstabell för att räkna ut tillsynstid
AvgiftsklassRiskkolumner      
 0123456
1T (1)T (1)23456
22345678
345678910
46789101112
5891011121315

1. T i riskbedömningstabellen betyder timmar. Vissa verksamheter inom hälsoskyddsområdet kommer även fortsättningsvis att debiteras timavgift.

Summan av poängen från riskbedömningen ligger till grund för placering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras i rätt kolumn genom att det antal poäng som verksamheten får i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.  

Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn kan nu läsas ut ur riskbedömningstabellen och därmed kan också den riskbaserade årliga avgiften (taxan) beräknas.

Några exempel:

1. En grundskola som har 450 elever, gymnastiksal, kemi- och fysiksalar samt trä- och textilslöjdssalar.

Grundskola avgiftsklass 4
Fler än 400 elever 1 poäng
Gymnastiksal 1 poäng
Kemi- eller fysiksal 1 poäng
Slöjdsal 1 poäng

Totalt 4 extrapoäng vilket betyder riskkolumn 4 i riskbedömningstabellen. Avgiftsklassen är 4 och där de båda möts står siffran 10. Det betyder att 10 timmar är det årliga tillsynstiden. Det innebär en årlig avgift på 10 gånger 975 kr (2017 års timtaxa), alltså 9 750 kr.

2. Bassängbad med solariedel

Bassängbad avgiftsklass 3
Solarium 1 poäng

Totalt 1 extrapoäng vilket betyder riskkolumn 1 i riskbedömningstabellen. Avgiftsklassen är 3 och där de båda möts står siffran 5. Det betyder att 5 timmar är det årliga tillsynstiden. Det innebär en årlig avgift på 5 gånger 975 kr (2017 års timtaxa), alltså 4 875 kr.

3. Hotell

Hotell avgiftsklass 4
Ingen verksamhet som ger extrapoäng.

Totalt 0 extrapoäng vilket betyder riskkolumn 0 i riskbedömningstabellen. Avgiftsklassen är 4 och där de båda möts står siffran 6. Det betyder att 6 timmar är det årliga tillsynstiden. Det innebär en årlig avgift på 6 gånger 975 kr (2017 års timtaxa), alltså 5 850 kr.