Taxor

Miljö- och byggnadsnämnder har tillsynsansvar inom ett flertal lagstiftningsområden. För den tillsynen tas avgifter. Här redovisas en del av taxorna inom dessa områden.