Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en relativt ny förvaltning i Luleå kommun som startade den 1 januari 2015. Miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen upphörde vid årsskiftet 2014-2015. Arbetsuppgifterna som miljökontoret och bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret har haft, har övergått till den nya miljö-och byggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med bygglov, tillsyn enligt plan och bygglagen, bostadsanpassning, tillsyn och prövning enligt miljöbalken, tillsyn och prövning enligt alkohollagen, tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen, energirådgivning plus mycket mer. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sina lokaler i Stadshuset på Rådstugatan 11 i Luleå.