Frågor och svar om Fristad Luleå

 • Vem är Luleås första fristadskonstnär?
  Den eritreanske journalisten Haile Asmerom (pseudonym) som får en fristad i Luleå efter flera år i landsflykt.

 • Vem organiserar fristadsarbetet internationellt?
  Organisationen Icorn, International Cities of Refuge Network, har sedan 2006 hjälpt konstutövare att hitta en temporär fristad. Organisationen har över 60 städer över hela världen i sitt nätverk. 19 av dem ligger i Sverige, varav Luleå är den nordligaste.
 • Vad innebär det att vara fristadskommun?
  Att värna om yttrandefriheten genom att låta en förföljd eller hotad konstutövare gästa staden och fortsätta sitt arbete i säkerhet. Genom Icorn hittar fristaden skyddsbehövande konstnärer och kan sedan bjuda in dem. Konstnären får stanna i två år.

 • Vad kostar det att ta emot en fristadskonstnär?
  Kommunfullmäktige har tilldelat projektet en budget på 400 000 kronor per år.

 • Vad händer med fristadsprojektet efter de två åren?
  Efter två år ska projektet Fristad Luleå utvärderas. Om en ny konstnär ska tas emot är en politisk fråga.

 • Varför tycker Luleå kommun att det är viktigt att vara fristad?
  Den rätt att tänka, tycka och skriva fritt och som vi i Sverige har vant oss med är ingen självklarhet. Tvärtom går utvecklingen bakåt på många håll. Media censureras, författare, journalister, konstnärer och musiker frihetsberövas, tidningar och radio- och tv-stationer stängs.

  För att viktiga röster inte ska tystna är nu Luleå tillsammans med 64 andra städer i världen ett säkert hem för det fria ordet.

 • Vem kan bli fristadskonstnär?
  Vilken konstutövare som helst som är hotad eller förföljd för att hen uttrycker sina åsikter och idéer genom sin konst kan ansöka hos Icorn för en chans till fristad. Det kan handla om bloggare, författare, musiker, skådespelare, konstnärer, journalister och andra konstutövare.

 • Hur länge får en fristadskonstnär stanna?
  Uppehållstillståndet gäller i två år, samma tid som kommunens åtagande.

 • Vad ska kommunen stå för under denna tid?
  Ett skattefritt stipendium på 10 000 kronor i månaden under de två åren samt hyra för bostaden.

 • Vilket sorts uppehållstillstånd får hen?
  Ett särskilt uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Tillståndet gäller i två år och kravet är att man kan visa att värdkommunen står för uppehälle och bostad.

 • Vad händer efter två år?
  Det önskade läget är självklart att situationen förbättrats i hemlandet så att hen kan återvända. Men i annat fall kan konstnären välja att söka permanent uppehållstillstånd eller asyl i Sverige, enligt de vanliga asylreglerna.

 • Får även konstnärens familj komma hit?
  Nej, det finns tyvärr inga resurser för att ta emot familjemedlemmar.

 • Vem ansvarar fristadsprojektet i Luleå?
  Mottagandet av fristadskonstnären arrangeras av kulturförvaltningen, men samarbete behövs med andra förvaltningar inom kommunen, frivilligorganisationer, företag och allmänhet. Kommunens koordinator för Fristad Luleå är Jan Olofsson och nås på jan.olofsson@lulea.se

 • Hur kommer jag i kontakt med konstnären?
  Via fristadssamordnaren Jan Olofsson på e-post jan.olofsson@lulea.se eller telefon 073-846 53 00.