Fristad Luleå

ICORN international cities of refuge network

I vårt land har vi en lång tradition av yttrandefrihet och världens äldsta tryckfrihetsförordning.

Men på många håll blir situationen för det fria ordet sämre och sämre. Författare, journalister, bloggare, konstnärer och musiker förföljs och trakasseras, riskerar liv och säkerhet. Behovet av fristäder runt om i världen är stort, dels för att skydda de som är i fara men också för att viktiga röster inte ska tystas.

Luleås första fristadskonstnär
Den eritreanske journalisten Haile Asmerom är Luleås första fristadskonstnär. Här kan du läsa mer om honom.
I Sverige finns det ca 20 kommuner som är fristäder eller på väg att bli det.

Internationellt samarbete
ICORN, International Cities of Refuge Network, är den internationella organisation vi samarbetar med för att kunna ta emot en fristadskonstnär. Mer om deras arbete kan du läsa på ICORNS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den övergripande tanken för ICORNS arbete med fristäder är Skydda – Främja – Delta.

Skydda/Protect - Att ge skydd, att förhindra att en viktig röst tystnar.
Främja/Promote - Att ge konstnären goda möjligheter att utöva sitt arbete.
Delta/Participate - Att ge konstnären en plats i kulturlivet, introduktion i olika nätverk, möjligheter att publicera sig, att delta i kulturprogram, möjligheter att ställa ut med mera.

Lokalt samarbete viktigt
Mottagandet av fristadskonstnären arrangeras av Kulturförvaltningen, men vi behöver samarbeta med många fler, anställda inom Luleå kommun, frivilligorganisationer, företag och allmänhet.

Kontakt
Koordinator för Fristad Luleå är Jan Olofsson
 jan.olofsson@lulea.se

Projektplan för Fristad Luleå