Personalkontoret

Personalkontoret ansvarar för den övergripande personalpolitiken samt de arbetsuppgifter som ingår i det samordnande arbetsgivaruppdraget.

Personalkontoret ansvarar för och driver kommunövergripande frågor inom arbetsrättsområdet, lönebildning, arbetsmiljö samt strategisk kompetensförsörjning. Kontoret ansvarar också för systemförvaltning, drift och utveckling av personalsystemkonceptet. Kontoret stödjer förvaltningarna via policy, riktlinjer samt rådgivning och utbildning. Kommunens interna företagshälsovård är placerad inom personalkontoret.

Målet är att personalkontoret ska skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun som i sin tur ska skapa kundnytta för förvaltningarnas verksamheter.

Kontaktuppgifter:

E-post: personalkontoret@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00 (växel)

Personalchef Birgitta Nilsson
0920-45 32 14, 070-606 57 04
birgitta.nilsson@lulea.se