Tillgänglighetsinformation

Parkering Medborgarhuset

Det finns avgiftsfria parkeringsplatser på Västerlångvägen utanför huset.

Handikappparkering
Första parkeringsplatsen till höger när man svänger in från Västerlångvägen. Skylt finns på samma stolpe som "30-skylten".

Ramper och hiss

Det finns ramp fram till entrén och i huset finns hiss. Det finns även en kort ramp ner till mötesrummet Sulan.

Automatisk dörröppnare

Finnes.

Handikapptoalett

Finnes i entréplan.