Tillgänglighetsinformation

Parkering Medborgarhuset

Det finns avgiftsfria parkeringsplatser på Västerlångatan utanför huset. Önskas tillfällig motorvärmarplats kontakta Medborgarkontoret.

Ramper och hiss

Det finns ramp fram till entrén och i huset finns hiss. Det finns även en kort ramp ner till mötesrummet Sulan.

Automatisk dörröppnare

Finnes.

Handikapptoalett

Finnes i entréplan.

Hörselslinga

Det finns hörselslinga i mötesrummet Sulan.