Kommunikationskontoret

Kommunikationskontorets uppdrag är att övergripande ansvara för Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring.

Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommunövergripande informationsmaterial, ger mediestöd till politik och kommunledning samt ansvarar för att administrera och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för internservice och tryckeri, central kundtjänst och medborgarkontoret i Råneå.

Kontaktuppgifter:

E-post: kommunikationskontoret@lulea.se
Tel: Kommunikationskontorets medarbetare når du via kommunens växel: 0920-45 30 00.

Organisationsschema