Kommunikationskontoret

Kommunikationskontorets uppdrag är att övergripande ansvara för Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring.

Kommunikationskontoret ska övergripande ansvara för utvecklingen av Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring för både varumärket Luleå kommun och platsvarumärket Luleå. Kontoret ska stötta kommunledning och förvaltningar, producera kommunövergripande informationsmaterial, administrera och utveckla kommunens digitala kanaler, sköta kommunledningens mediekontakter samt samordna kommunens arbete med platsmarknadsföringen. Kontoret ansvarar vidare för internservice och medborgarkontoret i Råneå.

Kontaktuppgifter:

E-post: kommunikationskontoret@lulea.se
Tel: Kommunikationskontorets medarbetare når du via kommunens växel: 0920-45 30 00.

Organisationsschema