Kansliet

Kansliet svarar även för juridisk service för hela den kommunala organisationen bokar borgerliga vigslar samt ger information om borgerliga begravningar, administrerar de allmänna valen, ger sekreterarstöd till kommunledningen samt svarar för sekreterarskap i vänortskommittén.