Kansliet

Kansliet svarar även för juridisk serviceför hela den kommunala organisationen samt  handlägger och utför tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen,bokar borgerliga vigslar samt ger information om borgerliga begravningar, administrerar de allmänna valen, ger sekreterarstöd till kommunledningen samt svarar för sekreterarskap i vänorskommottén.