Foto: Luleå kommun

Kansliet

Kommunledingförvaltningens kansli

Kontoret ansvarar för ärendehantering och administration tillhörande kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet ger service till kommunens förtroendevalda, allmänheten samt till kommunledningsförvaltningens övriga tjänstemän. Kansliet samordnar utvecklingen av kommunens administrativa rutiner och driver arbetet vidare med kommunens digitala ärendehanteringssystem. 

Kansliet leds av kanslichef Gunilla Lundin.

Enheten organiseras enligt följande:

Kontaktuppgifter:

E-post: kommunledningsforvaltningen@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00

Kanslichef Gunilla Lundin
Tel: 0920-45 30 00