Inköpskontoret

Inköpskontoret bidrar med spetskompetens inom inköp och upphandling. Vi arbetar tillsammans med förvaltningsorganisationen och bildar en inköpsorganisation som ser till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

För att uppnå detta arbetar vi bland annat med att skapa en effektiv inköpsprocess där vi får rätt produkter och tjänster till rätt pris samt att vi får ett snabbt och enkelt flöde, från beställning till betalning.

Läs mer om upphandling och inköp i Luleå kommun
länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter:

Inköpschef, Emma Breheim
Telefon 0920-45 30 00