Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet.

Ekonomikontorets uppdrag är fokuserat mot uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets ekonomiperspektiv.  

Kontaktuppgifter:

E-post: ekonomikontoret@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00 (växel)

Ekonomichef Jan Öström,
jan.ostrom@lulea.se
0920-45 31 23