Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunledningens serviceförvaltning som stödjer och samordnar kommunens arbete.

Kommunledningsförvaltningen består av ekonomikontoret, inköpskontoret, it-kontoret, kommunikationskontoret, kansliet och personalkontoret. Förvaltningen har cirka 140 anställda.