Ung i Luleå

Ung i Luleå ansvarar för fritidsgårdarna i Luleå och dess kringområden. Arrangerar aktiviteter för ungdomar, finns med i områdesgrupperna och deltar i olika projekt.

Ung i Luleå

Åsa Lundmark
Enhetschef

Anette Berglund
Ungdomssamordnare

Peter Henriksson
Fritidskonsulent Fritidsbanken

Robin Lindquist
Verksamhetsledare för Luleås nya mötesplats för unga

Kontakt: 0920-45 30 00

Fritidsledare