Skärgård och turism

Enheten Skärgård och turism ansvarar för turistcentret i Luleå samt drift, underhåll och utveckling av skärgården.

Skärgård och turism

Ove Forsberg
Enhetschef
Tel 0920 - 45 30 00

Luleå turistcenter

Lars Mandahl
Arbetsledare
Tel 0920-45 70 00
E-post turistcenter@lulea.se

Helena Holm
Turistinformatör
Tel 0920 - 45 70 00
E-post turistcenter@lulea.se

Skärgård

Tomas Hedström
Arbetsledare, skärgård
Tel 0920 - 45 30 00