Skärgård och turism

Enheten Skärgård och turism ansvarar för turistcentret i Luleå samt drift, underhåll och utveckling av skärgården.

Skärgård och turism

Ove Forsberg
Enhetschef
Tel 0920-45 56 14
E-post ove.forsberg@fritid.lulea.se

Luleå turistcenter

Lars Mandahl
Arbetsledare
Tel 0920-45 70 02
E-post lars.mandahl@fritid.lulea.se

Skärgård

Tomas Hedström
Arbetsledare, skärgård
Mobil 070-629 30 42
E-post tomas.hedstrom@fritid.lulea.se