Anläggningar

Anläggningsavdelningen är indelade i tre enheter: Driftservice, friluftsliv och idrottsplatser samt enheten för arenor, bad, ridanläggningar och sporthallar.

Anläggningar

Patrick Zetterkvist
Avdelningschef anläggningar

Driftservice

Ronnie Larsson
Enhetschef

Friluftsliv, idrottsplatser och ridanläggningar

Glenn Robarth
Områdeschef

Jan Blomqvist
Arbetsledare, friluftsliv

Petter Wikström 
Friluftssamordnare

Arenor och sporthallar

Mattias Kenttä
Områdeschef

Beatrice Andersson
Arbetsledare, sporthallar/evenemangsarenor

Badanläggningar

Veronica Bergsten
Områdeschef

Kontakt: 0920 -45 30 00