Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen verkar för att ge alla som bor, arbetar eller besöker Luleå kommun, förutsättningar till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla fritids- och turistverksamheten i centrum, landsbygd och skärgård.

Utbudet ska vara så varierat som möjligt och tillgodose allmänhetens, föreningslivets och övriga organisationers behov av anläggningar för rekreation och allmänt välbefinnande. Förvaltningen ska också genom riktade bidrag effektivt stödja föreningars, organisationers och stiftelsers fritidsverksamhet och anläggningar.

Läs mer i högermenyn om våra olika avdelningar.

Postadress:
Luleå kommun
Fritidsförvaltningen
971 85 Luleå

Besöksadress:

Skomakargatan 35, 2 trp
Kartalänk till annan webbplats

E-post:fritid@lulea.se

Telefon: 0920-45 30 00 (vxl)

Fax: 0920-45 56 01

Öppettider

Kontorets öppettider från 18 juni - 17 augusti 2018:
Måndag - Fredag 09:00 - 15:00
Lunchstängt         12.00-13.00
Stängt vecka 28 och vecka 29.

Kontorets öppettider från 18 augusti 2018:
Måndag - Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besöksparkering
Tyvärr kan vi ej erbjuda besöksparkering utan hänvisar till de ordinarie parkeringsplatserna utmed gatan utanför byggnaden.

Porttelefon
Vid besök anmäler du dig via porttelefonen för att få hjälp.

Tillgänglightsanpassat
Hiss för personer med funktionsnedsättning eller vid varuleveranser finns från Skomakargatan.

Mer information