Serviceenhet

Serviceenheten ger service till skolornas verksamhet inom lokaler, måltidsservice, vaktmästeri och skolskjutsar.

Verksamhetschef Serviceenheten
Thomas Parvin
0920-45 37 92
thomas.parvin@skol.lulea.se
Övergripande ansvar för serviceenheten som består av lokaler, skolskjuts, måltidsservice samt vaktmästeriservice.
 

 

Kostchef
Jeanette Everos
0920-45 33 67
jeanette.everos@skol.lulea.se

Fler kontakter och mer om måltidsservice, se Skollunch, skolmat

 

Skolskjutsteamet planerar och handlägger skolskjutsar för grundskolan, gymnasiet, särskolan och ungdomsfritids.
Kontaktuppgifter, telefontider och e-post, se Skolskjuts, busskort

Verksamhetsutvecklare fastighetsrelaterade frågor, säkerhetshandläggare
Mats Åström
0920-45 42 50                 
mats.astrom@skol.lulea.se

Enhetschef för vaktmästare
Hans Nordström
09020-45 58 50
hans.nordstrom@skol.lulea.se

Lokalcontroller
Carina Lundström
0920-45 33 79 
carina.lundstrom@skol.lulea.se