Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp leder och samordnar förvaltningens verksamhet.

Förvaltningschef (skolchef)
Maarit Enbuske
0920-45 31 21
maarit.enbuske@skol.lulea.se
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att verkställa de politiska beslut som Barn- och utbildningsnämnden fattar.

 

Kommunikatör
Inger Hällström
0920-45 52 38
inger.hallstrom@skol.lulea.se
Intern och extern kommunikation, sekreterare i ledningsgruppen

 

 

Susanne Jangdal

Biträdande skolchef/Kanslichef
Susanne Jangdal
0920-45 32 82 
susanne.jangdal@skol.lulea.se

 

 

Verksamhetschef Förskolan
Annica Backman
0920-45 36 28
annica.backman@skol.lulea.se
Övergripande verksamhetsansvar. Personalansvar för verkamhetsutvecklare och förskolecheferna.  

 

Louice Stridsman

Verksamhetschef Grundskolan, förskoleklass - åk 6 inklusive fritidshem
Louice Stridsman
0920-45 72 82
louice.stridsman@skol.lulea.se
Övergripande verksamhetsansvar. Personalansvar för hälften av grundskolans rektorer, från förskoleklass till och med åk 6, samt för verksamhetsutvecklare åk F-6 och chef för Kultur- och miljöskolan.

 

Monica Karsbrink Lövbom

Verksamhetschef Grundskolan, förskoleklass - åk 9
inklusive fritidshem
Monica Karsbrink Lövbom
0920-45 51 98
monica.karsbrink.lovbom@skol.lulea.se
Övergripande verksamhetsansvar. Personalansvar för hälften av grundskolans samt för grundsärskolans rektorer, från förskoleklass till och med åk 9, samt för verksamhetsutvecklare åk 7-9, chef Centrala elevhälsan soch chef Flerspråkscentrum.

 

Verksamhetschef Gymnasieskolan
Eva Lindbäck
0920-45 55 82
eva.lindback@skol.lulea.se
Övergripande verksamhetsansvar. Personalansvar för gymnasieskolans rektorer.Thomas Parvin

Verksamhetschef Serviceenheten
Thomas Parvin
0920-45 37 92
thomas.parvin@skol.lulea.se
Övergripande ansvar för serviceenheten som består av lokaler, skolskjuts, måltidsservice samt vaktmästeriservice.
 

 

Britt-Marie Ejnestrand

Administrativ chef Förvaltningsstaben
Britt-Marie Ejnestrand
britt-marie.ejnestrand@skol.lulea.se
0920-45 45 10
Övergripande ansvar för förvaltningsstaben där enheterna ekonomi, personal, löner- och bemanning, studieadministration samt kommunikation och IT ingår.
Personalansvarig för förvaltningsstabens enhetschefer, förvaltningens utredare samt kommunikations- och IT-enhetens medarbetare. 

Helena Bergström

Chef Ekonomienheten
Helena Bergström
0920-45 49 55
helena.bergstrom@skol.lulea.se
Ansvar för förvaltningens ekonomifrågor, personalansvar för enhetens medarbetare.
Ekonomienheten ingår i förvaltningsstaben.
 

Chef Personalenheten
Anette Johansson
0920-45 33 08
anette.johansson@skol.lulea.se
Ansvar för förvaltningens personalfrågor, personalansvar för enhetens medarbetare samt underställd chef för löne- och bemanningsenheten.
Personalenheten och löne- och bemanningsenheten ingår i förvaltningsstaben.