Kansli

Kansliet ansvarar för diarium, ärendeprocessen till barn- och utbildningsnämnden, juridiska ärenden, utredningar etc.

E-post: bufkansli@lulea.se

Susanne Jangdal

Biträdande skolchef/Kanslichef
Susanne Jangdal
0920-45 32 82
susanne.jangdal@skol.lulea.se