Gymnasieskola

Den kommunala gymnasieskolan är samlad centralt i "campusområdet" Luleå Gymnasieby. Gymnasiebyns cirka 2 500 elever har sin undervisning i kvarteren Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan, Örnen och Hälsans hus. Vi har nästan alla nationella program, ett Teknikcollege samt spetsutbildningar inom matematik, idrott och estetiska ämnen.

Verksamhetschef Luleå Gymnasieby
Eva Lindbäck
0920-45 55 82
eva.lindback@skol.lulea.se
Gymnasiechefen har det övergripande ansvaret för sin skolform och personalansvar för rektorerna inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsutvecklare
Stefan Wikén
0920-45 49 12
stefan.wiken@skol.lulea.se

Rektorer Luleå gymnasieby
Rektor är pedagogisk ledare och ansvarar för sina gymnasieprogram.

Kontaktuppgifter till rektor hittar du på Luleå gymnasiebys webbsida

Gymnasiesärskolan
Kontaktuppgifter till rektor och information om gymnasiesärskolan