Förvaltningsstab

Förvaltningsstaben har ett övergripande ansvar för enheterna ekonomi, personal, löner och bemanning, sekretariat, studieadministration, IT och kommunikation/marknadsföring.

Britt-Marie Ejnestrand

Administrativ chef
Britt-Marie Ejnestrand
britt-marie.ejnestrand@skol.lulea.se
0920-45 45 10

Övergripande ansvar för förvaltningsstaben.


Kommunikatör
Inger Hällström
0920 45 52 38
inger.hallstrom@skol.lulea.se

Intern- och extern kommunikation, intranät- och webbpublicering. 

Personalenheten

Personalenheten arbetar med strategisk HR d v s bemanning, rekrytering, arbetsmiljö, löneadministration etc.

Chef Personalenheten
Anette Johansson
0920-45 33 08
anette.johansson@skol.lulea.se

Enhetschef löne- och bemanningsenheten
Lovisa Rosén
0920-45 51 82
lovisa.rosen@skol.lulea.se

Kundtjänst löner: lon@skol.lulea.se
Kundtjänst bemanning: vikarie@skol.lulea.se

Studieadministrativa enheten

Studieadministrativa enheten arbetar med all elevadministration kring barn och elever, från förskola till och med gymnasieskolan.

Enhetschef studieadministrativa enheten
Christina Sandström
0920-45 45 32
christina.sandstrom@skol.lulea.se

Kundtjänst Barnomsorg: kundtjanst.barnomsorg@skol.lulea.se
E-tjänst: Beställa kopia avgångsbetyglänk till annan webbplats

Ekonomienheten

Ekonomienheten arbetar med strategisk ekonomistyrning för d.v.s. budget/resursfördelning, uppföljning, bokslut, strategisk ekonomistyrning m.m.

Chef Ekonomienheten
Helena Bergström
0920-45 49 55
helena.bergstrom@skol.lulea.se

Kommunikations- och IT-enheten

Arbetar med strategisk kommunikation, IT och marknadsföring för hela förvaltningen.

Chef KIT-enheten
Dennis Yvesand
0920-45 39 78
dennis.yvesand@skol.lulea.se

Kundtjänst: buf.webbredaktion@skol.lulea.se