Förskola

Förskoleverksamheten omfattar ett 60-tal kommunala förskolor i Luleå. Dessutom finns en öppen mötesplats.

Verksamhetschef Förskolan
Annica Backman
0920-45 36 28
annica.backman@skol.lulea.se
Övergripande verksamhetsansvar. Personalansvar för verkamhetsutvecklare och förskolecheferna.  

 

Förskolechefer
Förskolechef är pedagogisk ledare och ansvarar för sin enhet.
Kontaktuppgifter till förskolechef hittar du på varje förskolas hemsida.
Våra kommunala förskolor

Verksamhetsutvecklare förskolan
Gunilla Nilsson Suikki
0920-45 33 30
gunilla.nilsson.suikki@skol.lulea.se

Handläggare förskolan
Ewa-May Hedenström
0920-54 56 22 
eva-may.hedenstrom@skol.lulea.se