Organisation

Bilden visar Arbetsmarknadsförvaltningens organisation med de olika avdelningarna. Projekt- och utvecklingsavdelningen/administrativa avdelningen, Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen samt Vuxenutbildningen.