Förvaltningar

Luleå kommun består av nio förvaltningar. I menyn hittar du en beskrivning av varje förvaltning, dess verksamheter, kontaktuppgifter m m.

Antal anställda

Cirka 6 400 personer arbetar på förvaltningarna. De två största förvaltningarna svarar för drygt 80 procent av medarbetarna. 

Antal anställda på förvaltningarna (tillsvidare- och visstidsanställda):

  • Arbetsmarknadsförvaltningen 190
  • Barn- och utbildningsförvaltningen 2 650
  • Fritidsförvaltningen 80
  • Kommunledningsförvaltningen 160
  • Kulturförvaltningen 100
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen 40
  • Räddningstjänsten 70
  • Socialförvaltningen 2 630
  • Stadsbyggnadsförvaltningen 460