Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-07-03

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-07-03

Paragrafer: §§ 325-341

Datum när anslaget sätts upp: 2024-07-04

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-26

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson