Anslag: Kommunfullmäktige 2024-06-17

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2024-06-17

Paragrafer: 90-112

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2024-06-17 Pdf, 3 MB.