Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2024-06-19

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-19

Paragrafer: 85-99

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren