Anslag: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2024-06-19

Instans: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-19

Paragrafer: 64-82 varav §§ 65-66 omedelbart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren