Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-06-11

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Paragrafer: §§ 294-296

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-11

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström