Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-06-05

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 46-53

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-10

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren